Fundación USC Deportiva USC

Inscrición Verán CampUSC 2017

A inscrición supón a aceptación do exposto no Aviso Legal referente a Protección de Datos.

DATOS DO NENO/A


     si     non
   


   3-4   
   5-6
   7-8   
   9-10
   11-12   
   S
   

DATOS DO PAI/NAI/TITOR/A

     si     non
   


     si     non
   


 si   
     PAS
     PDI
     FUSCD
     Asistente a cursos de verán
     Asistente a congresos
     Estudante
 non
       


     si     non
   


     si     non
   

QUENDAS SOLICITADAS: (MARQUE CUN X)

QUENDA
   4ª quenda: do 24 ao 31 de xullo
   5ª quenda: do 1 ao 8 de setembro


   A inscrición no Verán CampUSC 2017 supón a aceptación das bases de participación publicadas na páxina web da Fundación e con elas autorizo ao neno ou nena a participar no programa nas quendas escollidas.


Introduce os seguintes caracteres no recadro de arriba.
CAPTCHA image for SPAM prevention
Si non podes ler a palabra, pincha aquí.