Fundación USC Deportiva USC

Aviso

Resolución definitiva do proceso selectivo para a contratación pola Fundación USC Deportiva dun Técnico Deportivo con Especialidade en Actividades Acuáticas

[18/12/2018] Faise pública a resolución definitiva do proceso selectivo para a contratación pola Fundación USC Deportiva dun Técnico Deportivo con Especialidade en Actividades Acuáticas.