Fundación USC Deportiva USC

Aviso

Resultados das Fases I e II, listaxe das puntuacións e a proposta provisoria da persoa seleccionada no proceso selectivo para a contratación pola Fundación USC Deportiva dun Técnico Deportivo con Especialidade en Actividades Acuáticas

[13/12/2018] Publícanse os resultados das Fases I e II do proceso selectivo, a listaxe das puntuacións e a proposta provisoria da persoa seleccionada para a contratación pola Fundación USC Deportiva dun Técnico Deportivo con Especialidade en Actividades Acuáticas.
  1. Listaxe de resultados da Fase I do proceso selectivo.
  2. Listaxe de resultados da Fase II do proceso selectivo.
  3. Listaxe definitiva da puntuación obtida polos candidatos e candidatas.
  4. Proposta provisoria da persoa seleccionada para ser contratada.