Fundación USC Deportiva USC

Aviso

Listas provisionais de persoas admitidas nas quendas do Verán CampUSC 2018

[09/05/2018] Publícanse as listas provisionais de persoas admitidas en cada quenda do Verán CampUSC 2018, elaboradas pola Comisión de Seguimento reunida o martes 8 de maio na sede da Fundación USC Deportiva.

Os días 9 e 10 de maio serán o período habitlitado para as reclamacións e subsanación de erros nas listaxes publicadas.

As reclamacións faranse no correo info@fundacionuscdeportiva.org.

O luns 14 de maio publicaranse as listas definitivas de persoas admitidas en cada quenda. Nese momento comezará o prazo para formalizar as prazas.

O luns 14 de maio quedará aberta tamén a inscrición na 4ª quenda para persoas que non teñan feita preinscrición ata cubrir as prazas vacantes.