Fundación USC Deportiva USC

Aviso

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo para contratacións laborais temporais como monitor ou monitora de actividades de deportes de raqueta e convocatoria da Fase II: entrevistas personais

[27/03/2018] Faise pública a listaxe definitiva de admitidos e excluídos e mais a convocatoria fase II cos horarios, datas e lugar de realización das entrevistas personais.