Fundación USC Deportiva USC

Aviso

Resolución de nomeamento da Comisión de Valoración do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo para contratacións laborais temporais como monitor ou monitora de actividades de deportes de raqueta

[12/03/2018] Faise pública a Resolución de nomeamento da Comisión de Valoración do proceso selectivo para contratacións laborais temporais como monitor ou monitora de actividades de deportes de raqueta.