Fundación USC Deportiva USC

Aviso

Corrección de erros das bases para a formación dunha bolsa de traballo para contratacións laborais temporais como monitor ou monitora de actividades deportivas da Fundación USC Deportiva

[01/03/2018] Detectándose erro material nas Bases do Proceso de Selección de referencia, relativo aos requisitos particulares para esta bolsa de traballo (titulación mínima), procédese a súa corrección.