Fundación USC Deportiva USC

Aviso

Resolución definitiva e lista de agarda do proceso selectivo para a contratación dun/ha coordinador/a e monitor/a especialista en taekwondo

[03/01/2018] Faise pública a resolución definitiva do proceso selectivo para a contratación dun/ha coordinador/a e monitor/a especialista en taekwondo e mais a lista de agarda.