Fundación USC Deportiva USC

Aviso

Convocatoria para a contratación dun/ha coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo

[30/11/2017] A Fundación USC Deportiva procede a convocar un posto de traballo como coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo. A praza que se convoca é para cubrir unha vacante do persoal fixo descontinuo seleccionado no proceso de selección do 30 de xuño de 2011.