Fundación USC Deportiva USC

Aviso

Resultados finais dos procesos para a formación das bolsas de traballo como monitor do medio natural e como coordinador e/ou monitor de atletismo

[18/02/2017] Faise pública a relación definitiva para a formación da bolsa de traballo como monitor do medio natural e para a formación da bolsa de traballo como coordinador e/ou monitor de atletismo. Asemade publícanse segregadamente as listases de resultados da Fase I, da Fase II e dos resultados totais de ambos os dous procesos.

Coordinador/a e/ou monitor/a de atletismo

Monitor/a de actividades do medio natural