Fundación USC Deportiva USC

Aviso

Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas nos procesos de formación das bolsas de traballo como monitor do medio natural e como coordinador e/ou monitor de atletismo e convocatorias para a realización das entrevistas da Fase II

[06/02/2017] Fanse públicas as listaxes definitivas das persoas admitidas e excluídas no proceso para a formación da bolsa de traballo como monitor do medio natural e para a formación da bolsa de traballo como coordinador e/ou monitor de atletismo. Asemade publícanse as convocatorias (horarios, datas e lugar de realización) das entrevistas da fase II do proceso.

Documentos

  1. Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso para a formación da bolsa de traballo como monitores do medio natural.
  2. Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso para a formación da bolsa de traballo como coordinador e/ou monitor de atletismo.
  3. Horarios, datas e lugar de realización das entrevistas da fase II do proceso para a formación de bolsas de traballo como monitores do medio natural.
  4. Horarios, datas e lugar de realización das entrevistas da fase II do proceso para a formación de bolsas de traballo como coordinador e/ou monitor de atletismo.