Fundación USC Deportiva USC

Aviso

Resolucións dos nomeamentos das comisións de valoración do proceso para a formación de bolsas de traballo da Fundación USC Deportiva

[18/01/2017] Fanse pública os nomeamentos das dúas comisións de valoración dos procesos selectivos para a formación de bolsas de traballo para contratacións laborais temporais como monitor e/ou coordinador de actividades deportivas de atletismo e como monitor de actividades no medio natural da Fundación USC Deportiva.