Fundación USC Deportiva USC

Aviso

Convocatoria de bolsas de traballo da Fundación USC para contratacións temporais de monitor e/ou coordinador de atletismo e de monitor de actividades no medio natural

[09/01/2017] A Fundación USC Deportiva convoca dous procesos para a formación de bolsas de traballo para realizar contratacións temporais como monitor e/ coordinador de atletismo e como monitor de actividades no medio natural.

Convocatoria

A Fundación USC Deportiva procede a convocar unha bolsa de traballo para realizar contratacións temporais como monitor e/ou coordinador de atletismo.

A Fundación USC Deportiva procede a convocar unha bolsa de traballo para realizar contratacións temporais como monitor node actividades no medio natural.