Fundación USC Deportiva USC
Inicio > Actualidade > Novas > Nova

Nova

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e excluídos os procesos de selección para a formación dunha lista de agarda nas categorías de técnico/a deportivo/a multidisciplinar e na de tenis.

[10/10/2022] Publícanse as listaxe provisionais de persoas admitidas e excluídas nos procesos de selección para a formación dunha lista de agarda nas categorías de técnico/a deportivo/a multidisciplinar e na de tenis. O prazo para achegar emendas de corrección será ata o día 14 de outubro (incluído).

Seguindo o indicado nas bases de participación no punto 9. As listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas as persoas interesadas disporán dun prazo de emenda para corrixir o defecto que motivara a exclusión ou omisión na relación de admitidos.

No anexo á resolución indícase o procedemento para xustificar o seu dereito a estar incluídos/as na relación definitiva de admitidos.

O prazo para achegar a emenda será ata o día 14 de outubro (incluído).

Convocatoria para a formación dunha lista de agarda para contratacións temporais na categoría de técnico/a deportivo/a multidisciplinar da Fundación Universidade de Santiago de Compostela

Convocatoria para a formación dunha lista de agarda para contratacións temporais na categoría de técnico/a deportivo/a de tenis da Fundación Universidade de Santiago de Compostela.