Fundación USC Deportiva USC
Inicio > Actualidade > Novas > Nova

Nova

Resolución provisional do proceso de selección para a lista de agarda de especialista

[15/09/2022] Publícase a resolución coa listaxe provisional de puntuacións e a listaxe provisional da relación de candidatos/as por orde de puntuación. Seguindo o indicado nas bases de participación no punto 10. Resolución do proceso os/as candidatos/as poderán interpoñer reclamación motivada no prazo máximo de cinco (5) días naturais, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

O prazo para achegar as reclamacións será ata o día 20 de setembro (incluído).