Fundación USC Deportiva USC
Inicio > Actualidade > Avisos administrativos

Avisos administrativos

   

Listaxe provisoria de admitidos e excluídos no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva.

Faise pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva convocado pola resolución do 3 de marzo. As persoas con requerimentos de emenda dispoñen dun prazo de cinco días naturais, que remata o 4 de abril, para subsanar os motivos de exclusión ou emendar a documentación que se indica en cada caso.
   

Resolución de nomeamento da Comisión de valoración do proceso selectivo para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva

Faise pública a resolución que determina a composición e o nomeamento dos integrantes a Comisión de valoración do proceso selectivo para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva
   

Convocatoria de proceso selectivo para a contratación de personal pola Fundación USC Deportiva

Convócase unha praza de monitor deportivo multidisciplinar para a Fundación USC Deportiva. O prazo de presentación de solicitudes comeza ao día seguinte da publicación das bases na páxina web da Fundación e a data límite de presentación será o 14 de marzo ás 14:00 horas.
   

Relación definitiva de cada unha das bolsas de traballo.

Publícase a relación definitiva de cada unha das bolsas de traballo.
   

Listaxe definitiva de puntuación final obtida polos/as candidatos/as ao proceso selectivo para a formación de bolsas de traballo para a contratación laboral temporal de monitores

Faise pública a listaxe definitiva de puntuación final obtida polos/as candidatos/as ao proceso selectivo para a formación de bolsas de traballo para a contratación laboral temporal de monitores de actividades deportivas
   

Listaxe de resultados da Fase II do proceso selectivo de bolsas de traballo

Publícase a listaxe de resultados da Fase II do proceso selectivo de bolsas de traballo
   

Listaxe de resultados da Fase I do proceso selectivo de bolsas de traballo

Faise pública a listaxe de resultados da Fase I do proceso selectivo de bolsas de traballo
   

Listaxe definitiva de admitidos e horarios de realización das entrevistas personais correspondentes á Fase II da formación de bolsas de traballo na Fundación USC Deportiva

Publícase a listaxe de admitidos nas 7 bolsas de traballo na Fundación USC Deportiva e horarios de realización das entrevistas personais correspondentes á Fase II da formación de bolsas de traballo.
   

Listaxe provisoria de admitidos e excluídos nas bolsas de traballo da Fundación USC Deportiva

A Comisión de Valoración acordou facer pública a listaxe provisorias de admitidos e excluídos das bolsas de traballo para contratacións laborais temporais como monitores de actividades deportivas da Fundación USC Deportiva.
   

Resolución de nomeamento da Comisión de Valoración do Proceso Selectivo para a formación de bolsas de traballo para a contratacións temporais como monitores de actividades deportivas.

En aplicación da cláusula 7 das bases para a formación de bolsas de traballo para contratacións laborais temporais como monitores de actividades deportivas da Fundación USC Deportiva faise pública a presente resolución.