Fundación USC Deportiva USC
Inicio > Actualidade > Avisos administrativos

Avisos administrativos

   

Proceso selectivo para a contratación de persoal para a Fundación USC Deportiva. Proposta de contratación definitiva

Transcorrido o prazo previsto na base 9 da convocatoria do proceso selectivo para a contratación dun monitor deportivo multidisciplinar pola Fundación USC Deportiva, resoltas as reclamacións recibidas, faise a proposta definitiva de contratación en favor de María Isabel Rodríguez Figueiras.
   

Proceso selectivo para a contratación de persoal para a Fundación USC Deportiva. Proposta provisoria e resultados

Faise pública a proposta provisoria da persoa seleccionada para contratar e a listaxe definitiva da puntuación final obtida polas persoas candidatas, xunto cos resultados da fase I e II do proceso selectivo de contratación de persoal.
   

Proceso selectivo para a contratación de persoal para a Fundación USC Deportiva. Modificación de horarios das entrevistas iniciais da Fase II

Ante as solicitudes remitidas á Comisión de Valoración por parte dalgúns candidatos á praza de monitor deportivo multidisciplinar sobre un cambio de horario da entrevista inicial na fase II do proceso, e reunida a comisión o día 14 de abril ás 9:30 h. na sede da entidade, decídese realizar os cambios de horarios solicitados.
   

Proceso selectivo para a contratación de personal pola Fundación USC Deportiva: listaxe definitiva de admitidos e convocatoria da II Fase do proceso de selección.

Publícase a listaxe de persoas admitidas para participar no proceso de selección e fánse públicos os horarios, datas e lugar de realización das entrevistas persoais.
   

Listaxe provisoria de admitidos e excluídos no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva.

Faise pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva convocado pola resolución do 3 de marzo. As persoas con requerimentos de emenda dispoñen dun prazo de cinco días naturais, que remata o 4 de abril, para subsanar os motivos de exclusión ou emendar a documentación que se indica en cada caso.
   

Resolución de nomeamento da Comisión de valoración do proceso selectivo para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva

Faise pública a resolución que determina a composición e o nomeamento dos integrantes a Comisión de valoración do proceso selectivo para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva
   

Convocatoria de proceso selectivo para a contratación de personal pola Fundación USC Deportiva

Convócase unha praza de monitor deportivo multidisciplinar para a Fundación USC Deportiva. O prazo de presentación de solicitudes comeza ao día seguinte da publicación das bases na páxina web da Fundación e a data límite de presentación será o 14 de marzo ás 14:00 horas.
   

Relación definitiva de cada unha das bolsas de traballo.

Publícase a relación definitiva de cada unha das bolsas de traballo.
   

Listaxe definitiva de puntuación final obtida polos/as candidatos/as ao proceso selectivo para a formación de bolsas de traballo para a contratación laboral temporal de monitores

Faise pública a listaxe definitiva de puntuación final obtida polos/as candidatos/as ao proceso selectivo para a formación de bolsas de traballo para a contratación laboral temporal de monitores de actividades deportivas
   

Listaxe de resultados da Fase II do proceso selectivo de bolsas de traballo

Publícase a listaxe de resultados da Fase II do proceso selectivo de bolsas de traballo