Fundación USC Deportiva USC
Inicio > Actualidade > Avisos administrativos

Avisos administrativos

   

Resolucións dos nomeamentos das comisións de valoración do proceso para a formación de bolsas de traballo da Fundación USC Deportiva

Fanse pública os nomeamentos das dúas comisións de valoración dos procesos selectivos para a formación de bolsas de traballo para contratacións laborais temporais como monitor e/ou coordinador de actividades deportivas de atletismo e como monitor de actividades no medio natural da Fundación USC Deportiva.
   

Convocatoria de bolsas de traballo da Fundación USC para contratacións temporais de monitor e/ou coordinador de atletismo e de monitor de actividades no medio natural

A Fundación USC Deportiva convoca dous procesos para a formación de bolsas de traballo para realizar contratacións temporais como monitor e/ coordinador de atletismo e como monitor de actividades no medio natural.
   

Listaxes de persoas inscritas no Verán CampUSC 2016

Publícase a listaxe de persoas inscritas no Verán CampUSC 2016 unha vez finalizado o prazo de formalización das prazas e as listaxes de agarda actualizadas. Unha vez rematado este prazo, ábrese un novo prazo de inscrición aberto a todos os públicos na 1ª, 4ª e 5ª quenda. A partir deste momento, as prazas iranse cubrindo por rigorosa orde de inscrición.
   

Listaxes de persoas admitidas no Verán CampUSC

Publícanse as listas de persoas admitidas e as listaxes de agarda no Verán CampUSC 2016. O prazo de inscrición para formalizar a praza ábrese no momento da publicación destas listaxes ata o 29 de maio. Nas quendas 4ª e 5ª, ao non chegar a cubrirse todas as prazas, queda aberto o prazo de inscrición a aquelas persoas que non fixeron preinscrición dende este momento. As prazas, abertas a todos os públicos, iranse cubrindo por rigorosa orde de inscrición.
   

Proceso selectivo para a contratación de persoal para a Fundación USC Deportiva. Proposta de contratación definitiva

Transcorrido o prazo previsto na base 9 da convocatoria do proceso selectivo para a contratación dun monitor deportivo multidisciplinar pola Fundación USC Deportiva, resoltas as reclamacións recibidas, faise a proposta definitiva de contratación en favor de María Isabel Rodríguez Figueiras.
   

Proceso selectivo para a contratación de persoal para a Fundación USC Deportiva. Proposta provisoria e resultados

Faise pública a proposta provisoria da persoa seleccionada para contratar e a listaxe definitiva da puntuación final obtida polas persoas candidatas, xunto cos resultados da fase I e II do proceso selectivo de contratación de persoal.
   

Proceso selectivo para a contratación de persoal para a Fundación USC Deportiva. Modificación de horarios das entrevistas iniciais da Fase II

Ante as solicitudes remitidas á Comisión de Valoración por parte dalgúns candidatos á praza de monitor deportivo multidisciplinar sobre un cambio de horario da entrevista inicial na fase II do proceso, e reunida a comisión o día 14 de abril ás 9:30 h. na sede da entidade, decídese realizar os cambios de horarios solicitados.
   

Proceso selectivo para a contratación de personal pola Fundación USC Deportiva: listaxe definitiva de admitidos e convocatoria da II Fase do proceso de selección.

Publícase a listaxe de persoas admitidas para participar no proceso de selección e fánse públicos os horarios, datas e lugar de realización das entrevistas persoais.
   

Listaxe provisoria de admitidos e excluídos no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva.

Faise pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva convocado pola resolución do 3 de marzo. As persoas con requerimentos de emenda dispoñen dun prazo de cinco días naturais, que remata o 4 de abril, para subsanar os motivos de exclusión ou emendar a documentación que se indica en cada caso.
   

Resolución de nomeamento da Comisión de valoración do proceso selectivo para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva

Faise pública a resolución que determina a composición e o nomeamento dos integrantes a Comisión de valoración do proceso selectivo para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva