Fundación USC Deportiva USC
Inicio > Actualidade > Avisos administrativos

Avisos administrativos

   

Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas nos procesos de formación das bolsas de traballo como monitor do medio natural e como coordinador e/ou monitor de atletismo e convocatorias para a realización das entrevistas da Fase II

Fanse públicas as listaxes definitivas das persoas admitidas e excluídas no proceso para a formación da bolsa de traballo como monitor do medio natural e para a formación da bolsa de traballo como coordinador e/ou monitor de atletismo. Asemade publícanse as convocatorias (horarios, datas e lugar de realización) das entrevistas da fase II do proceso.
   

Resolución pola que se nomea asesor da Comisión de Valoración do proceso selectivo de formación dunha bolsa de traballo de monitores de actividades no medio natural da Fundación USC

Publícase a resolución pola que se nomea a Víctor Fidalgo Raposo como asesor a Comisión de Valoración do proceso selectivo de formación dunha bolsa de traballo de monitores de actividades no medio natural da Fundación USC.
   

Listaxes provisorias de admitidos e excluídos nas bolsas de traballo da Fundación USC Deportiva para contratacións temporais como monitor e/ou coordinador de atletismo e como monitor de actividades no medio natural

Fanse públicas as listaxes provisorias de admitidos e excluídos nas bolsas de traballo da Fundación USC Deportiva para contratacións temporais como monitor e/ou coordinador de atletismo e como monitor de actividades no medio natural.
   

Resolucións dos nomeamentos das comisións de valoración do proceso para a formación de bolsas de traballo da Fundación USC Deportiva

Fanse pública os nomeamentos das dúas comisións de valoración dos procesos selectivos para a formación de bolsas de traballo para contratacións laborais temporais como monitor e/ou coordinador de actividades deportivas de atletismo e como monitor de actividades no medio natural da Fundación USC Deportiva.
   

Convocatoria de bolsas de traballo da Fundación USC para contratacións temporais de monitor e/ou coordinador de atletismo e de monitor de actividades no medio natural

A Fundación USC Deportiva convoca dous procesos para a formación de bolsas de traballo para realizar contratacións temporais como monitor e/ coordinador de atletismo e como monitor de actividades no medio natural.
   

Programación da quinta quenda do Verán CampUSC 2016

Xa está dispoñible a programación da quinta quenda do Verán CampUSC que vai do 1 ao 9 de setembro.
   

Programación da cuarta quenda do Verán CampUSC 2016

Xa está dispoñible a programación da cuarta quenda do Verán CampUSC que vai do 26 ao 29 de xullo.
   

Programación da terceira quenda do Verán CampUSC 2016

Xa está dispoñible a programación da terceira quenda do Verán CampUSC que vai 18 ao 22 de xullo.
   

Programación da segunda quenda do Verán CampUSC 2016

Xa está dispoñible a programación da segunda quenda do Verán CampUSC que vai do 4 ao 15 de xullo.
   

Programación da primeira quenda do Verán CampUSC 2016

Xa está dispoñible a programación da primeira quenda do Verán CampUSC que vai do 23 de xuño ao 1 de xullo.