Fundación USC Deportiva USC
Inicio > Actualidade > Avisos administrativos

Avisos administrativos

   

Convocatoria de bolsas de traballo da Fundación USC para contratacións temporais de monitor e/ou coordinador de atletismo e de monitor de actividades no medio natural

A Fundación USC Deportiva convoca dous procesos para a formación de bolsas de traballo para realizar contratacións temporais como monitor e/ coordinador de atletismo e como monitor de actividades no medio natural.
   

Programación da quinta quenda do Verán CampUSC 2016

Xa está dispoñible a programación da quinta quenda do Verán CampUSC que vai do 1 ao 9 de setembro.
   

Programación da cuarta quenda do Verán CampUSC 2016

Xa está dispoñible a programación da cuarta quenda do Verán CampUSC que vai do 26 ao 29 de xullo.
   

Programación da terceira quenda do Verán CampUSC 2016

Xa está dispoñible a programación da terceira quenda do Verán CampUSC que vai 18 ao 22 de xullo.
   

Programación da segunda quenda do Verán CampUSC 2016

Xa está dispoñible a programación da segunda quenda do Verán CampUSC que vai do 4 ao 15 de xullo.
   

Programación da primeira quenda do Verán CampUSC 2016

Xa está dispoñible a programación da primeira quenda do Verán CampUSC que vai do 23 de xuño ao 1 de xullo.
   

Listaxes de persoas inscritas no Verán CampUSC 2016

Publícase a listaxe de persoas inscritas no Verán CampUSC 2016 unha vez finalizado o prazo de formalización das prazas e as listaxes de agarda actualizadas. Unha vez rematado este prazo, ábrese un novo prazo de inscrición aberto a todos os públicos na 1ª, 4ª e 5ª quenda. A partir deste momento, as prazas iranse cubrindo por rigorosa orde de inscrición.
   

Listaxes de persoas admitidas no Verán CampUSC

Publícanse as listas de persoas admitidas e as listaxes de agarda no Verán CampUSC 2016. O prazo de inscrición para formalizar a praza ábrese no momento da publicación destas listaxes ata o 29 de maio. Nas quendas 4ª e 5ª, ao non chegar a cubrirse todas as prazas, queda aberto o prazo de inscrición a aquelas persoas que non fixeron preinscrición dende este momento. As prazas, abertas a todos os públicos, iranse cubrindo por rigorosa orde de inscrición.
   

Proceso selectivo para a contratación de persoal para a Fundación USC Deportiva. Proposta de contratación definitiva

Transcorrido o prazo previsto na base 9 da convocatoria do proceso selectivo para a contratación dun monitor deportivo multidisciplinar pola Fundación USC Deportiva, resoltas as reclamacións recibidas, faise a proposta definitiva de contratación en favor de María Isabel Rodríguez Figueiras.
   

Proceso selectivo para a contratación de persoal para a Fundación USC Deportiva. Proposta provisoria e resultados

Faise pública a proposta provisoria da persoa seleccionada para contratar e a listaxe definitiva da puntuación final obtida polas persoas candidatas, xunto cos resultados da fase I e II do proceso selectivo de contratación de persoal.