Fundación USC Deportiva USC
Inicio > Actualidade > Avisos administrativos

Avisos administrativos

   

Resolución pola que se nomea asesor da Comisión de Valoración do proceso selectivo de formación dunha bolsa de traballo de monitores de actividades no medio natural da Fundación USC

Publícase a resolución pola que se nomea a Víctor Fidalgo Raposo como asesor a Comisión de Valoración do proceso selectivo de formación dunha bolsa de traballo de monitores de actividades no medio natural da Fundación USC.
   

Listaxes provisorias de admitidos e excluídos nas bolsas de traballo da Fundación USC Deportiva para contratacións temporais como monitor e/ou coordinador de atletismo e como monitor de actividades no medio natural

Fanse públicas as listaxes provisorias de admitidos e excluídos nas bolsas de traballo da Fundación USC Deportiva para contratacións temporais como monitor e/ou coordinador de atletismo e como monitor de actividades no medio natural.
   

Resolucións dos nomeamentos das comisións de valoración do proceso para a formación de bolsas de traballo da Fundación USC Deportiva

Fanse pública os nomeamentos das dúas comisións de valoración dos procesos selectivos para a formación de bolsas de traballo para contratacións laborais temporais como monitor e/ou coordinador de actividades deportivas de atletismo e como monitor de actividades no medio natural da Fundación USC Deportiva.
   

Convocatoria de bolsas de traballo da Fundación USC para contratacións temporais de monitor e/ou coordinador de atletismo e de monitor de actividades no medio natural

A Fundación USC Deportiva convoca dous procesos para a formación de bolsas de traballo para realizar contratacións temporais como monitor e/ coordinador de atletismo e como monitor de actividades no medio natural.
   

Listaxes de persoas inscritas no Verán CampUSC 2016

Publícase a listaxe de persoas inscritas no Verán CampUSC 2016 unha vez finalizado o prazo de formalización das prazas e as listaxes de agarda actualizadas. Unha vez rematado este prazo, ábrese un novo prazo de inscrición aberto a todos os públicos na 1ª, 4ª e 5ª quenda. A partir deste momento, as prazas iranse cubrindo por rigorosa orde de inscrición.
   

Listaxes de persoas admitidas no Verán CampUSC

Publícanse as listas de persoas admitidas e as listaxes de agarda no Verán CampUSC 2016. O prazo de inscrición para formalizar a praza ábrese no momento da publicación destas listaxes ata o 29 de maio. Nas quendas 4ª e 5ª, ao non chegar a cubrirse todas as prazas, queda aberto o prazo de inscrición a aquelas persoas que non fixeron preinscrición dende este momento. As prazas, abertas a todos os públicos, iranse cubrindo por rigorosa orde de inscrición.
   

Proceso selectivo para a contratación de persoal para a Fundación USC Deportiva. Proposta de contratación definitiva

Transcorrido o prazo previsto na base 9 da convocatoria do proceso selectivo para a contratación dun monitor deportivo multidisciplinar pola Fundación USC Deportiva, resoltas as reclamacións recibidas, faise a proposta definitiva de contratación en favor de María Isabel Rodríguez Figueiras.
   

Proceso selectivo para a contratación de persoal para a Fundación USC Deportiva. Proposta provisoria e resultados

Faise pública a proposta provisoria da persoa seleccionada para contratar e a listaxe definitiva da puntuación final obtida polas persoas candidatas, xunto cos resultados da fase I e II do proceso selectivo de contratación de persoal.
   

Proceso selectivo para a contratación de persoal para a Fundación USC Deportiva. Modificación de horarios das entrevistas iniciais da Fase II

Ante as solicitudes remitidas á Comisión de Valoración por parte dalgúns candidatos á praza de monitor deportivo multidisciplinar sobre un cambio de horario da entrevista inicial na fase II do proceso, e reunida a comisión o día 14 de abril ás 9:30 h. na sede da entidade, decídese realizar os cambios de horarios solicitados.
   

Proceso selectivo para a contratación de personal pola Fundación USC Deportiva: listaxe definitiva de admitidos e convocatoria da II Fase do proceso de selección.

Publícase a listaxe de persoas admitidas para participar no proceso de selección e fánse públicos os horarios, datas e lugar de realización das entrevistas persoais.