Fundación USC Deportiva USC
Inicio > Actualidade > Avisos administrativos

Avisos administrativos

   

Convocatoria para a contratación dun/ha coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo

A Fundación USC Deportiva procede a convocar un posto de traballo como coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo. A praza que se convoca é para cubrir unha vacante do persoal fixo descontinuo seleccionado no proceso de selección do 30 de xuño de 2011.
   

Listaxes de persoas admitidas nas quendas do Verán CampUSC 2017

Publícanse as listaxes das persoas admitidas en cada unha das quendas do Verán CampUSC 2017.
   

Resultados finais dos procesos para a formación das bolsas de traballo como monitor do medio natural e como coordinador e/ou monitor de atletismo

Faise pública a relación definitiva para a formación da bolsa de traballo como monitor do medio natural e para a formación da bolsa de traballo como coordinador e/ou monitor de atletismo. Asemade publícanse segregadamente as listases de resultados da Fase I, da Fase II e dos resultados totais de ambos os dous procesos.
   

Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas nos procesos de formación das bolsas de traballo como monitor do medio natural e como coordinador e/ou monitor de atletismo e convocatorias para a realización das entrevistas da Fase II

Fanse públicas as listaxes definitivas das persoas admitidas e excluídas no proceso para a formación da bolsa de traballo como monitor do medio natural e para a formación da bolsa de traballo como coordinador e/ou monitor de atletismo. Asemade publícanse as convocatorias (horarios, datas e lugar de realización) das entrevistas da fase II do proceso.
   

Resolución pola que se nomea asesor da Comisión de Valoración do proceso selectivo de formación dunha bolsa de traballo de monitores de actividades no medio natural da Fundación USC

Publícase a resolución pola que se nomea a Víctor Fidalgo Raposo como asesor a Comisión de Valoración do proceso selectivo de formación dunha bolsa de traballo de monitores de actividades no medio natural da Fundación USC.
   

Listaxes provisorias de admitidos e excluídos nas bolsas de traballo da Fundación USC Deportiva para contratacións temporais como monitor e/ou coordinador de atletismo e como monitor de actividades no medio natural

Fanse públicas as listaxes provisorias de admitidos e excluídos nas bolsas de traballo da Fundación USC Deportiva para contratacións temporais como monitor e/ou coordinador de atletismo e como monitor de actividades no medio natural.
   

Resolucións dos nomeamentos das comisións de valoración do proceso para a formación de bolsas de traballo da Fundación USC Deportiva

Fanse pública os nomeamentos das dúas comisións de valoración dos procesos selectivos para a formación de bolsas de traballo para contratacións laborais temporais como monitor e/ou coordinador de actividades deportivas de atletismo e como monitor de actividades no medio natural da Fundación USC Deportiva.
   

Convocatoria de bolsas de traballo da Fundación USC para contratacións temporais de monitor e/ou coordinador de atletismo e de monitor de actividades no medio natural

A Fundación USC Deportiva convoca dous procesos para a formación de bolsas de traballo para realizar contratacións temporais como monitor e/ coordinador de atletismo e como monitor de actividades no medio natural.
   

Listaxes de persoas inscritas no Verán CampUSC 2016

Publícase a listaxe de persoas inscritas no Verán CampUSC 2016 unha vez finalizado o prazo de formalización das prazas e as listaxes de agarda actualizadas. Unha vez rematado este prazo, ábrese un novo prazo de inscrición aberto a todos os públicos na 1ª, 4ª e 5ª quenda. A partir deste momento, as prazas iranse cubrindo por rigorosa orde de inscrición.
   

Listaxes de persoas admitidas no Verán CampUSC

Publícanse as listas de persoas admitidas e as listaxes de agarda no Verán CampUSC 2016. O prazo de inscrición para formalizar a praza ábrese no momento da publicación destas listaxes ata o 29 de maio. Nas quendas 4ª e 5ª, ao non chegar a cubrirse todas as prazas, queda aberto o prazo de inscrición a aquelas persoas que non fixeron preinscrición dende este momento. As prazas, abertas a todos os públicos, iranse cubrindo por rigorosa orde de inscrición.