Fundación USC Deportiva USC
Inicio > Actualidade > Avisos administrativos

Avisos administrativos

   

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva

Faise pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva dun/ha coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo.
   

Resolución de nomeamento da Comisión de Valoración do proceso selectivo para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva

Faise pública a resolución de nomeamento da Comisión de Valoración do proceso selectivo para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva.
   

Convocatoria para a contratación dun/ha coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo

A Fundación USC Deportiva procede a convocar un posto de traballo como coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo. A praza que se convoca é para cubrir unha vacante do persoal fixo descontinuo seleccionado no proceso de selección do 30 de xuño de 2011.
   

Programación da quinta quenda

Xa está dispoñible a programación da quinta quenda do Verán CampUSC 2017.
   

Programación da cuarta quenda do Verán CampUSC 2017

Dispoñible a programación da cuarta quenda do Verán CampUSC 2017 que abrangue do 24 ao 31 de xullo.
   

Programación da terceira quenda do Verán CampUSC 2017

Dispoñible a programación da terceira quenda do Verán CampUSC 2017 que abrangue do 17 ao 21 de xullo.
   

Programación da segunda quenda do Verán CampUSC 2017

Dispoñible a programación da segunda quenda do Verán CampUSC 2017 que abrangue do 3 ao 14 de xullo.
   

Programación da primeira quenda do Verán CampUSC 2017

Dispoñible a programación da primeira quenda do Verán CampUSC 2017 que abrangue do 26 ao 30 de xuño.
   

Listaxes de persoas admitidas nas quendas do Verán CampUSC 2017

Publícanse as listaxes das persoas admitidas en cada unha das quendas do Verán CampUSC 2017.
   

Resultados finais dos procesos para a formación das bolsas de traballo como monitor do medio natural e como coordinador e/ou monitor de atletismo

Faise pública a relación definitiva para a formación da bolsa de traballo como monitor do medio natural e para a formación da bolsa de traballo como coordinador e/ou monitor de atletismo. Asemade publícanse segregadamente as listases de resultados da Fase I, da Fase II e dos resultados totais de ambos os dous procesos.