Fundación USC Deportiva USC
Inicio > Actualidade > Avisos administrativos

Avisos administrativos

   

Convocatoria para a formación dunha bolsa de traballo para contratacións laborais temporais como monitor ou monitora de actividades de deportes de raqueta

A Fundación USC Deportiva procede a convocar unha bolsa de traballo para realizar posibles contratacións temporais como monitor ou monitora de actividades de deportes de raqueta.
   

Resolución definitiva e lista de agarda do proceso selectivo para a contratación dun/ha coordinador/a e monitor/a especialista en taekwondo

Faise pública a resolución definitiva do proceso selectivo para a contratación dun/ha coordinador/a e monitor/a especialista en taekwondo e mais a lista de agarda.
   

Resultados da fase I e II, resultados finais e resolución do proceso de contratación de persoal por parte da Fundación USC Deportiva

Publícanse os resultados da fase I e II, os resultados finais e a resolución provisoria do proceso de selección para a contratación dun/ha coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo pola Fundación USC Deportiva.
   

Listaxe definitiva de persoas admitidas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva e convocatoria do proceso selectivo (Horarios, datas e lugar de realización das entrevistas personais.

Faise pública a listaxe definitiva de persoas admitidas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva dun/ha coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo e a convocatoria de entrevistas personais da Fase II do proceso (horarios, datas e lugar de realización).
   

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva

Faise pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva dun/ha coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo.
   

Resolución de nomeamento da Comisión de Valoración do proceso selectivo para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva

Faise pública a resolución de nomeamento da Comisión de Valoración do proceso selectivo para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva.
   

Convocatoria para a contratación dun/ha coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo

A Fundación USC Deportiva procede a convocar un posto de traballo como coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo. A praza que se convoca é para cubrir unha vacante do persoal fixo descontinuo seleccionado no proceso de selección do 30 de xuño de 2011.
   

Listaxes de persoas admitidas nas quendas do Verán CampUSC 2017

Publícanse as listaxes das persoas admitidas en cada unha das quendas do Verán CampUSC 2017.
   

Resultados finais dos procesos para a formación das bolsas de traballo como monitor do medio natural e como coordinador e/ou monitor de atletismo

Faise pública a relación definitiva para a formación da bolsa de traballo como monitor do medio natural e para a formación da bolsa de traballo como coordinador e/ou monitor de atletismo. Asemade publícanse segregadamente as listases de resultados da Fase I, da Fase II e dos resultados totais de ambos os dous procesos.
   

Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas nos procesos de formación das bolsas de traballo como monitor do medio natural e como coordinador e/ou monitor de atletismo e convocatorias para a realización das entrevistas da Fase II

Fanse públicas as listaxes definitivas das persoas admitidas e excluídas no proceso para a formación da bolsa de traballo como monitor do medio natural e para a formación da bolsa de traballo como coordinador e/ou monitor de atletismo. Asemade publícanse as convocatorias (horarios, datas e lugar de realización) das entrevistas da fase II do proceso.