Fundación USC Deportiva USC
Inicio > Actualidade > Avisos administrativos

Avisos administrativos

   

Listaxe provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo para contratacións laborais temporais como monitor ou monitora de actividades de deportes de raqueta

Faise pública a listaxe de admitidos e excluídos do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo para contratacións laborais temporais como monitor ou monitora de actividades de deportes de raqueta convocado pola Fundación USC Deportiva. As persoas excluídas poderán corrixir o defecto que motivo a exclusión, de acordo coa base 6 da convocatoria, nun prazo de 3 días naturais a contar desde a publicación deste acordo.
   

Resolución de nomeamento da Comisión de Valoración do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo para contratacións laborais temporais como monitor ou monitora de actividades de deportes de raqueta

Faise pública a Resolución de nomeamento da Comisión de Valoración do proceso selectivo para contratacións laborais temporais como monitor ou monitora de actividades de deportes de raqueta.
   

Corrección de erros das bases para a formación dunha bolsa de traballo para contratacións laborais temporais como monitor ou monitora de actividades deportivas da Fundación USC Deportiva

Detectándose erro material nas Bases do Proceso de Selección de referencia, relativo aos requisitos particulares para esta bolsa de traballo (titulación mínima), procédese a súa corrección.
   

Convocatoria para a formación dunha bolsa de traballo para contratacións laborais temporais como monitor ou monitora de actividades de deportes de raqueta

A Fundación USC Deportiva procede a convocar unha bolsa de traballo para realizar posibles contratacións temporais como monitor ou monitora de actividades de deportes de raqueta.
   

Resolución definitiva e lista de agarda do proceso selectivo para a contratación dun/ha coordinador/a e monitor/a especialista en taekwondo

Faise pública a resolución definitiva do proceso selectivo para a contratación dun/ha coordinador/a e monitor/a especialista en taekwondo e mais a lista de agarda.
   

Resultados da fase I e II, resultados finais e resolución do proceso de contratación de persoal por parte da Fundación USC Deportiva

Publícanse os resultados da fase I e II, os resultados finais e a resolución provisoria do proceso de selección para a contratación dun/ha coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo pola Fundación USC Deportiva.
   

Listaxe definitiva de persoas admitidas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva e convocatoria do proceso selectivo (Horarios, datas e lugar de realización das entrevistas personais.

Faise pública a listaxe definitiva de persoas admitidas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva dun/ha coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo e a convocatoria de entrevistas personais da Fase II do proceso (horarios, datas e lugar de realización).
   

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva

Faise pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva dun/ha coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo.
   

Resolución de nomeamento da Comisión de Valoración do proceso selectivo para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva

Faise pública a resolución de nomeamento da Comisión de Valoración do proceso selectivo para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva.