Fundación USC Deportiva USC
Inicio > Actualidade > Avisos administrativos

Avisos administrativos

   

Programación da cuarta quenda do Verán CampUSC 2017

Dispoñible a programación da cuarta quenda do Verán CampUSC 2017 que abrangue do 24 ao 31 de xullo.
   

Programación da terceira quenda do Verán CampUSC 2017

Dispoñible a programación da terceira quenda do Verán CampUSC 2017 que abrangue do 17 ao 21 de xullo.
   

Programación da segunda quenda do Verán CampUSC 2017

Dispoñible a programación da segunda quenda do Verán CampUSC 2017 que abrangue do 3 ao 14 de xullo.
   

Programación da primeira quenda do Verán CampUSC 2017

Dispoñible a programación da primeira quenda do Verán CampUSC 2017 que abrangue do 26 ao 30 de xuño.
   

Listaxes de persoas admitidas nas quendas do Verán CampUSC 2017

Publícanse as listaxes das persoas admitidas en cada unha das quendas do Verán CampUSC 2017.
   

Resultados finais dos procesos para a formación das bolsas de traballo como monitor do medio natural e como coordinador e/ou monitor de atletismo

Faise pública a relación definitiva para a formación da bolsa de traballo como monitor do medio natural e para a formación da bolsa de traballo como coordinador e/ou monitor de atletismo. Asemade publícanse segregadamente as listases de resultados da Fase I, da Fase II e dos resultados totais de ambos os dous procesos.
   

Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas nos procesos de formación das bolsas de traballo como monitor do medio natural e como coordinador e/ou monitor de atletismo e convocatorias para a realización das entrevistas da Fase II

Fanse públicas as listaxes definitivas das persoas admitidas e excluídas no proceso para a formación da bolsa de traballo como monitor do medio natural e para a formación da bolsa de traballo como coordinador e/ou monitor de atletismo. Asemade publícanse as convocatorias (horarios, datas e lugar de realización) das entrevistas da fase II do proceso.
   

Resolución pola que se nomea asesor da Comisión de Valoración do proceso selectivo de formación dunha bolsa de traballo de monitores de actividades no medio natural da Fundación USC

Publícase a resolución pola que se nomea a Víctor Fidalgo Raposo como asesor a Comisión de Valoración do proceso selectivo de formación dunha bolsa de traballo de monitores de actividades no medio natural da Fundación USC.
   

Listaxes provisorias de admitidos e excluídos nas bolsas de traballo da Fundación USC Deportiva para contratacións temporais como monitor e/ou coordinador de atletismo e como monitor de actividades no medio natural

Fanse públicas as listaxes provisorias de admitidos e excluídos nas bolsas de traballo da Fundación USC Deportiva para contratacións temporais como monitor e/ou coordinador de atletismo e como monitor de actividades no medio natural.
   

Resolucións dos nomeamentos das comisións de valoración do proceso para a formación de bolsas de traballo da Fundación USC Deportiva

Fanse pública os nomeamentos das dúas comisións de valoración dos procesos selectivos para a formación de bolsas de traballo para contratacións laborais temporais como monitor e/ou coordinador de actividades deportivas de atletismo e como monitor de actividades no medio natural da Fundación USC Deportiva.