Fundación USC Deportiva USC
Inicio > Actualidade > Avisos administrativos

Avisos administrativos

   

Listaxe provisoria de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva dun Técnico Deportivo con Especialidade en Actividades Acuáticas

Publícase a listaxe provisoria de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva dun Técnico Deportivo con Especialidade en Actividades Acuáticas.
   

Resolución de nomeamento da Comisión de Valoración do proceso selectivo para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva dun Técnico Deportivo con Especialidade en Actividades Acuáticas

Faise pública a resolución de nomeamento da Comisión de Valoración do proceso selectivo para a contratación dun Técnico Deportivo con Especialidade en Actividades Acuáticas pola Fundación USC Deportiva.
   

Convocatoria para a contratación de personal pola Fundación USC Deportiva dun Técnico Deportivo con Especialidade en Actividades Acuáticas

A Fundación USC Deportiva convoca un posto de traballo como Técnico Deportivo con Especialidade en Actividades Acuáticas.
   

Publícanse as listas definitivas de persoas admitidas en cada queda do Verán CampUSC 2018.

As persoas admitidas poderán formalizar a súa praza efectuando o pagamento dende este momento ata o 27 de maio.
   

Listas provisionais de persoas admitidas nas quendas do Verán CampUSC 2018

Publícanse as listas provisionais de persoas admitidas en cada quenda do Verán CampUSC 2018, elaboradas pola Comisión de Seguimento reunida o martes 8 de maio na sede da Fundación USC Deportiva.
   

Relación definitiva da bolsa de traballo para contratacións laborais temporais como monitor ou monitora de actividades de deportes de raqueta

Faise pública a relación definitiva da bolsa de traballo para contratacións laborais temporais como monitor ou monitora de actividades de deportes de raqueta xunto coa listaxe de puntuacións finais e os resultados das fases I e II.
   

Listaxe provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo para contratacións laborais temporais como monitor ou monitora de actividades de deportes de raqueta

Faise pública a listaxe de admitidos e excluídos do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo para contratacións laborais temporais como monitor ou monitora de actividades de deportes de raqueta convocado pola Fundación USC Deportiva. As persoas excluídas poderán corrixir o defecto que motivo a exclusión, de acordo coa base 6 da convocatoria, nun prazo de 3 días naturais a contar desde a publicación deste acordo.
   

Resolución de nomeamento da Comisión de Valoración do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo para contratacións laborais temporais como monitor ou monitora de actividades de deportes de raqueta

Faise pública a Resolución de nomeamento da Comisión de Valoración do proceso selectivo para contratacións laborais temporais como monitor ou monitora de actividades de deportes de raqueta.
   

Corrección de erros das bases para a formación dunha bolsa de traballo para contratacións laborais temporais como monitor ou monitora de actividades deportivas da Fundación USC Deportiva

Detectándose erro material nas Bases do Proceso de Selección de referencia, relativo aos requisitos particulares para esta bolsa de traballo (titulación mínima), procédese a súa corrección.