Fundación USC Deportiva USC
Inicio > Actualidade > Avisos administrativos

Avisos administrativos

   

Resultados da fase I e II, resultados finais e resolución do proceso de contratación de persoal por parte da Fundación USC Deportiva

Publícanse os resultados da fase I e II, os resultados finais e a resolución provisoria do proceso de selección para a contratación dun/ha coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo pola Fundación USC Deportiva.
   

Listaxe definitiva de persoas admitidas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva e convocatoria do proceso selectivo (Horarios, datas e lugar de realización das entrevistas personais.

Faise pública a listaxe definitiva de persoas admitidas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva dun/ha coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo e a convocatoria de entrevistas personais da Fase II do proceso (horarios, datas e lugar de realización).
   

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva

Faise pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva dun/ha coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo.
   

Resolución de nomeamento da Comisión de Valoración do proceso selectivo para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva

Faise pública a resolución de nomeamento da Comisión de Valoración do proceso selectivo para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva.
   

Convocatoria para a contratación dun/ha coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo

A Fundación USC Deportiva procede a convocar un posto de traballo como coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo. A praza que se convoca é para cubrir unha vacante do persoal fixo descontinuo seleccionado no proceso de selección do 30 de xuño de 2011.
   

Programación da quinta quenda

Xa está dispoñible a programación da quinta quenda do Verán CampUSC 2017.
   

Programación da cuarta quenda do Verán CampUSC 2017

Dispoñible a programación da cuarta quenda do Verán CampUSC 2017 que abrangue do 24 ao 31 de xullo.
   

Programación da terceira quenda do Verán CampUSC 2017

Dispoñible a programación da terceira quenda do Verán CampUSC 2017 que abrangue do 17 ao 21 de xullo.
   

Programación da segunda quenda do Verán CampUSC 2017

Dispoñible a programación da segunda quenda do Verán CampUSC 2017 que abrangue do 3 ao 14 de xullo.
   

Programación da primeira quenda do Verán CampUSC 2017

Dispoñible a programación da primeira quenda do Verán CampUSC 2017 que abrangue do 26 ao 30 de xuño.