Fundación USC Deportiva USC
Inicio > Actualidade > Avisos administrativos

Avisos administrativos

   

Resolución de nomeamento da Comisión de Valoración do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de traballo para contratacións laborais temporais como monitor ou monitora de actividades de deportes de raqueta

Faise pública a Resolución de nomeamento da Comisión de Valoración do proceso selectivo para contratacións laborais temporais como monitor ou monitora de actividades de deportes de raqueta.
   

Corrección de erros das bases para a formación dunha bolsa de traballo para contratacións laborais temporais como monitor ou monitora de actividades deportivas da Fundación USC Deportiva

Detectándose erro material nas Bases do Proceso de Selección de referencia, relativo aos requisitos particulares para esta bolsa de traballo (titulación mínima), procédese a súa corrección.
   

Convocatoria para a formación dunha bolsa de traballo para contratacións laborais temporais como monitor ou monitora de actividades de deportes de raqueta

A Fundación USC Deportiva procede a convocar unha bolsa de traballo para realizar posibles contratacións temporais como monitor ou monitora de actividades de deportes de raqueta.
   

Resolución definitiva e lista de agarda do proceso selectivo para a contratación dun/ha coordinador/a e monitor/a especialista en taekwondo

Faise pública a resolución definitiva do proceso selectivo para a contratación dun/ha coordinador/a e monitor/a especialista en taekwondo e mais a lista de agarda.
   

Resultados da fase I e II, resultados finais e resolución do proceso de contratación de persoal por parte da Fundación USC Deportiva

Publícanse os resultados da fase I e II, os resultados finais e a resolución provisoria do proceso de selección para a contratación dun/ha coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo pola Fundación USC Deportiva.
   

Listaxe definitiva de persoas admitidas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva e convocatoria do proceso selectivo (Horarios, datas e lugar de realización das entrevistas personais.

Faise pública a listaxe definitiva de persoas admitidas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva dun/ha coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo e a convocatoria de entrevistas personais da Fase II do proceso (horarios, datas e lugar de realización).
   

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva

Faise pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso de selección para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva dun/ha coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo.
   

Resolución de nomeamento da Comisión de Valoración do proceso selectivo para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva

Faise pública a resolución de nomeamento da Comisión de Valoración do proceso selectivo para a contratación de persoal pola Fundación USC Deportiva.
   

Convocatoria para a contratación dun/ha coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo

A Fundación USC Deportiva procede a convocar un posto de traballo como coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo. A praza que se convoca é para cubrir unha vacante do persoal fixo descontinuo seleccionado no proceso de selección do 30 de xuño de 2011.
   

Programación da quinta quenda

Xa está dispoñible a programación da quinta quenda do Verán CampUSC 2017.