Fundación USC Deportiva USC
Inicio > e-Xestións > Pagamentos

Liquidación da inscrición

A través deste formulario accederá a unha pasarela de pagamentos de Caixa Rural onde poderá facer efectiva a liquidación das taxas de inscrición seleccionando a opción que desexe.