Fundación USC Deportiva USC
Inicio > Actividades > Outras actividades

Outras actividades

A Fundación USC Deportiva está aberta  e disposta para a realización de calquera actividade deportiva que lle sexa proposta por outras organizacións para realizar en colaboración e sumando esforzos.

A Entidade está a realizar actividades en colaboración coa Fundación Cidade da Cultura, con asociación coma Aspamite, intervencións no ámbito da saúde coa Unidade de Transtorno Alimenticio do Hospital de Conxo.

Tamén participa en accións solidarias que lle son propostas ou ben que parten de iniciativa propia.