Fundación USC Deportiva USC
Inicio > Actividades > Escolas deportivas

Escolas Deportivas

A Fundación USC Deportiva xestiona diferentes escolas deportivas e entre elas destacan as da USC, tanto no seu Campus de Santiago coma no Campus de Lugo. A maiores participa nas escolas deportivas do Concello de Teo.

Na súa relación coas actividades da USC destacan os seguintes bloques:

 • Campus de Santiago:
 • Actividade física e saúde
 • Actividades de loita e artes marcíais.
 • Actividades de baile e expresión corporal
 • Actividades na natureza
 • Deportes colectivos
 • Deporte federado e de competición
 • Campus de Lugo:
  • Actividades física e saúde
  • Deportes colectivos