Fundación USC Deportiva USC
Inicio > A Fundación > Padroado

Padroado

Na actualidade compoñen o Padroado:

  • Presidente: D. Antonio López Díaz. Reitor da Universidade de Santiago de Compostela.
  • Vicepresidente: D. Antonio Javier Ferreira Fernández. Xerente da Universidade.
  • Secretaria: Dna. María Pilar Martínez García.
  • Vogal: Dna. María del Mar Lorenzo Moledo.
  • Vogal: D. Torcuato Labella Lozano. Representante do Consello Social da USC.
    O Padroado é o máximo órgano de goberno, representación e administración da Fundación USC e está presidido polo Reitor da Universidade de Santiago de Compostela.