Fundación USC Deportiva USC

Resolución definitiva do proceso selectivo para a formación dunha lista de agarda na categoría de limpador/a nos campus de Santiago de Compostela e Lugo.

[17/11/2022] Faise pública a resolución definitiva do proceso selectivo para a formación dunha lista de agarda na categoría de limpador/a nos campus de Santiago de Compostela e Lugo.

Resolución definitiva dos procesos selectivos para a formación dunha lista de agarda para contratacións laborais temporais na categoría de técnico/a deportivo/a multidisciplinar e na categoría de técnico/a deportivo/a de tenis.

[17/11/2022] Resolución definitiva dos procesos selectivos para a formación dunha lista de agarda para contratacións laborais temporais na categoría de técnico/a deportivo/a multidisciplinar e na categoría de técnico/a deportivo/a de tenis.

Resultados e listas provisionais dos procesos selectivos para a formación dunha lista de agarda na categoría de técnico/a deportivo/a multidisciplinar e na categoría de técnico/a deportivo/a de tenis

[11/11/2022] Publícanse os resultados e listas provisionais dos procesos selectivos para a formación dunha lista de agarda para contratacións laborais temporais na categoría de técnico/a deportivo/a multidisciplinar e na categoría de técnico/a deportivo/a de tenis.

Convocatoria das entrevistas personais da Fase II para a formación das listas de agarda de contratacións temporais na categoría de técnico/a deportivo/a multidisciplinar e na de tenis

[02/11/2022] Publícanse os horarios e lugar de realización das entrevistas personais da Fase II para a formación das listas de agarda de contratacións temporais na categoría de técnico/a deportivo/a multidisciplinar e na de tenis.

Resolución provisional da convocatoria para a formación dunha lista de agarda para contratacións temporais na categoría de limpador/a nos campus de Santiago e Lugo

[20/10/2022] Publícase a resolución coa lista provisional de puntuacións e a lista provisional da relación de candidatos/as por orde de puntuación tanto para o Campus de Santiago como para o Campus de Lugo. Seguindo o indicado nas bases de participación no punto 10. Resolución do proceso, os/as candidatos/as poderán interpoñer reclamación motivada no prazo máximo de cinco (5) días naturais, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación. O prazo para achegar as reclamacións será ata o día 25 de outubro (incluído)

Listas definitivas de admitidos e excluídos para a creación de listas de agarda para contratacións temporais de técnico/a deportivo/a multidisciplinar e de técnico/a deportivo/a de tenis

[18/10/2022] Publícanse as listas definitivas de admitidos e excluídos para a formación dunha lista de agarda para contratacións temporais na categoría de técnico/a deportivo/a multidisciplinar e na de técnico/a deportivo/a de tenis.

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e excluídos os procesos de selección para a formación dunha lista de agarda nas categorías de técnico/a deportivo/a multidisciplinar e na de tenis.

[10/10/2022] Publícanse as listaxe provisionais de persoas admitidas e excluídas nos procesos de selección para a formación dunha lista de agarda nas categorías de técnico/a deportivo/a multidisciplinar e na de tenis. O prazo para achegar emendas de corrección será ata o día 14 de outubro (incluído).

Resolución definitiva da convocatoria para a formación dunha lista de agarda para contratacións temporais na categoría de especialista nos campus de Santiago de Compostela e Lugo

[21/09/2022] Publícase a resolución definitiva da convocatoria para a formación dunha lista de agarda para contratacións temporais na categoría de especialista da Fundación Universidade de Santiago de Compostela nos campus de Santiago de Compostela e Lugo.

Convocatorias para a formación de listas de agarda de técnico/a deportivo/a multidisciplinar e técnico/a deportivo/a de tenis

[19/09/2022] A Fundación Universidade de Santiago convoca dúas convocatorias para a formación de listas de agarda de técnico/a deportivo/a multidisciplinar e outra para a lista de técnico/a deportivo/a de tenis. En ambas as dúas o prazo de presentación de solicitudes é do día 20 ao 29 de setembro.

Resolución provisional do proceso de selección para a lista de agarda de especialista

[15/09/2022] Publícase a resolución coa listaxe provisional de puntuacións e a listaxe provisional da relación de candidatos/as por orde de puntuación. Seguindo o indicado nas bases de participación no punto 10. Resolución do proceso os/as candidatos/as poderán interpoñer reclamación motivada no prazo máximo de cinco (5) días naturais, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

    Proximamente se incluirán novos eventos


Libros

Elogio de la bicicleta

Publicado en 2008, Eloxio da bicicleta é definido por Marc Auge como «unha reflexión sobre á lembranza, ao mito e á utopía» como distintas caras da realidade que se constrúe ao redor da bicicleta, o cicloturismo e o ciclismo desde a posguerra europea ao mundo actual.